Hướng dẫn reset máy in epson 1430

18-05-2016

Dùng phần mềm reset máy in để reset máy in epson 1430

HƯỚNG DẪN RESET TRÀN BỘ NHỚ EPSON 1430W

 
Các bạn tải phần mềm theo link sau:


http://www.mediafire.com/download/zr8e6j572fnpvmz/reset+1430%28mayinlequan.com%29.rar

 

 

1 . Mở  phần mềm reset máy in epson 1430 , double -click [ EP - A1430ZERO ] phần mềm mở


2. Chọn menuAdvanced Ở Phần mềm reset may in epson 1430―Show advanced fonctions

3.点击 [ 是 ]

 


4. Click[ Reset ]

 
5. Sau khi A1430Zero \ 00000 \ Xác định vị trí các điểm điểm tập zero.zer [Open ] xóa để bắt đầu sử dụng phần mềm reset máy in epson 1430.

 

 

 

 

6
Thanh  Et đến 100 % , lần lượt khởi động lại máy in, bấm [Read quầy thải ] đọc truy cập .0.00  0.00

chúng ta có thể tiếp tục sử dụng reset may in epson 1430

chúc các bạn thành công !